Pivná ponuka

Tibor Oláh – GLASS FOR YOU
Benadova 3
040 22 Košice

 

IČO: 43 371 299
IČ DPH: SK1074258020

flasa

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Glass For You súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby firmy Glass For You. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Glass For You zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Firma Glass For You si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve firmy Glass For You alebo tretích strán zmluvne viazaných s firmou Glass For You. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom firmy Glass For You.

 

Všetky osobné údaje získava firma Glass For You od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávk, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.